Komisia rozhodcov
TT-KR-2016/2017-0045
Odpoveď
KR berie na vedomie a zároveň ďakuje Vašej TJ za vyslovenú pochvalu. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TT-KR-2016/2017-0045
Klub: TJ Slovan Ostrov
Dátum zaevidovania: 09.03.2017 21:19
Stav: Nové