Komisia rozhodcov
TT-KR-2017/2018-0011
Odpoveď
KR berie na vedomie a zároveň ďakuje Vašej TJ za vyslovenú pochvalu na výkon r. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TT-KR-2017/2018-0011
Klub: TJ Kočín - Lančár
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 07:24
Dátum vyriešenia: 07.09.2017 07:24
Stav: Vyriešené