Komisia rozhodcov
TT-KR-2017/2018-0012
Odpoveď.
KR berie na vedomie a zároveň ďakuje Vašej TJ za vyslovenú pochvalu na výkon r. S pozdravom KR.
Rozhodnutie: TT-KR-2017/2018-0012
Klub: OŠK Dubovany
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 07:25
Dátum vyriešenia: 07.09.2017 07:25
Stav: Vyriešené