Komisia rozhodcov
TT-KR-2017/2018-0019
Odpoveď.
KR berie na vedomie a zároveň ďakuje Vašej TJ za pochvalu na výkon ar. S pozdravom KR .
Rozhodnutie: TT-KR-2017/2018-0019
Klub: TJ Madunice
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 10:00
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 10:00
Stav: Vyriešené