Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
TT-MK-2018/2019-0001Zmena krstného mena Boča