Matričná komisia
TT-MK-2016/2017-0003
Oprava strecov gólov
Túto požiadavku treba adresovať na ŠTK ZsFZ. Ja nie som kompetentný vykonávať opravu, nakoľko V.liga západ patrí pod pôsobnosť ZsFZ.
Rozhodnutie: TT-MK-2016/2017-0003
Dátum zaevidovania: 21.08.2016 09:51
Dátum vyriešenia: 21.08.2016 09:51
Stav: Vyriešené