Disciplinárna komisia
Členovia
Vít Počúch
Milan Boris
Denis Kabát
Tajomníci
Rozhodnutia
TT-DK-2017/2018-0006„ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“
TT-DK-2017/2018-0005Zmena disciplinárnej sankcie Siladice Horváth (1234955)
TT-DK-2017/2018-0004„ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“
TT-DK-2017/2018-0003„ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“
TT-DK-2017/2018-0002Odstupné pre amatérov
TT-DK-2017/2018-0001„ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“