Disciplinárna komisia
TT-DK-2016/2017-0196
ČK. 17. kolo Zavar Bučiar (1329839)
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4), A. Burčiar (1329839) Zavar 1 s s. N (37/3) od 13.3.2017
Rozhodnutie: TT-DK-2016/2017-0196
Klub: OŠK Zavar
Dátum zaevidovania: 13.03.2017 12:34
Dátum vyriešenia: 15.03.2017 17:54
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 13.03.2017 12:34