Disciplinárna komisia
TT-DK-2017/2018-0001
„ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“
Prerokovanie žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie činnosti, FO Sokolovce P. Pavlovič (1259889) Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (40 € - zberná faktúra).
Rozhodnutie: TT-DK-2017/2018-0001
Klub: TJ Sokolovce
Dátum zaevidovania: 11.07.2017 09:02
Dátum vyriešenia: 11.07.2017 09:03
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 11.07.2017 09:02
POKUTY