Disciplinárna komisia
TT-DK-2017/2018-0002
Odstupné pre amatérov
Citujem článok 37, bod2, RaPP Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšej kategórie než je klub z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššej kategórie, je takýto nový klub hráča povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu. Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu v nižšej kategórii súťaže v ostatných 12 mesiacoch, nový klub uhradí za prestup (návrat) hráča rovnakú sumu, aká mu bola uhradená pri prestupe hráča do klubu v nižšej kategórii súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.
Rozhodnutie: TT-DK-2017/2018-0002
Klub: ŠK Naháč
Dátum zaevidovania: 17.07.2017 11:29
Dátum vyriešenia: 17.07.2017 13:02
Stav: Vyriešené