Disciplinárna komisia
TT-DK-2017/2018-0004
„ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“
Prerokovanie žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie činnosti, FO Červeník M. Modrovič (1157479) Na základe DP, čl. 37/6 uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (40 € - zberná faktúra).
Rozhodnutie: TT-DK-2017/2018-0004
Klub: TJ Slovan Červeník
Dátum zaevidovania: 17.07.2017 11:38
Dátum vyriešenia: 17.07.2017 11:38
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 17.07.2017 11:38
POKUTY