Disciplinárna komisia
TT-DK-2017/2018-0062
Nenastúpenie na stretnutie 6.kolo D. Lopašov - Bojničky
Disciplinárne sankcie:FO Bojničky RP 10€, pokuta 60€ (12/6,59), stretnutie D. Lopašov – Bojničky odstúpené na doriešenie ŠTK.
Rozhodnutie: TT-DK-2017/2018-0062
Klub: TJ Bojničky
Dátum zaevidovania: 12.09.2017 14:57
Dátum vyriešenia: 12.09.2017 14:58
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 12.09.2017 14:57
POKUTY