Disciplinárna komisia
TT-DK-2017/2018-0064
Nenastúpenie na stretnutie 4.kolo žiaci Krakovany - D. Krupá
Disciplinárne sankcie:FO D.Krupá RP 5€, pokuta 20€ (12/6,59), stretnutie Krakovany – Dolná Krupá /žiaci/ odstúpené na doriešenie ŠTK.
Rozhodnutie: TT-DK-2017/2018-0064
Klub: OŠK Dolná Krupá
Dátum zaevidovania: 12.09.2017 15:01
Dátum vyriešenia: 12.09.2017 15:02
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 5 EUR 12.09.2017 15:02
POKUTY