Disciplinárna komisia
TT-DK-2017/2018-0102
Nenastúpenie na stretnutie Drahovce - Borovce (prípravka)
Disciplinárne sankcie:FO Drahovce (prípravka) RP 5 €, pokuta 10 € (12/6,59), stretnutie Drahovce – Borovce odstúpené na doriešenie ŠTK
Rozhodnutie: TT-DK-2017/2018-0102
Klub: OFK - Drahovce
Dátum zaevidovania: 11.10.2017 11:25
Dátum vyriešenia: 11.10.2017 11:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 5 EUR 11.10.2017 11:26
POKUTY