Disciplinárna komisia
TT-DK-2017/2018-0103
NS - Dubovany Polčik (VM)
Disciplinárne sankcie: FO Dubovany RP 10 €, pokuta 50 € (12/6), R. Polčík (1049722) (VM) 2 mesiace, N, zákaz výkonu športu, zákaz výkonu všetkých funkcii v klube v súvislosti s konaním MFZ, a zákaz vstupu do priestoru umožňujúcich styk s DO (48/1c,2b,16/1,2,19/1), od 9.10.2017
Rozhodnutie: TT-DK-2017/2018-0103
Klub: OŠK Dubovany
Dátum zaevidovania: 11.10.2017 11:28
Dátum vyriešenia: 11.10.2017 11:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 11.10.2017 11:28
POKUTY