Disciplinárna komisia
TT-DK-2017/2018-0105
Nedodanie videozáznamu 8.kolo Koplotovce- D. Krupá
Disciplinárne sankcie: FO Koplotovce RP 10 €, pokuta 100 € (12/6,RS B.1/e) na návrh KR
Rozhodnutie: TT-DK-2017/2018-0105
Klub: TJ Slovan Koplotovce
Dátum zaevidovania: 11.10.2017 17:14
Dátum vyriešenia: 11.10.2017 17:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 11.10.2017 17:14
POKUTY