Revízna Komisia

Predseda:    Jaroslav Očkovský                                 tel. č. +421 903 721454

Člen - Emil Kútny

Člen - Jaroslav Miklovič

Zväzové novinky