Komisia rozhodcov a delegátov

Predseda:   František Haršány           tel. č. +421 918 222611

Člen - Karol Kuchara

Člen - Tibor Santa

Člen - Stanislav Krivošík

Člen - Branislav Bartko

Zväzové novinky