Komisia mládeže a školského futbalu

Predseda:    Michal Konček            tel. č.  +421 905 329289

Člen - Branislav Bobkovič

Člen - Bernard Svetlík

Zväzové novinky