Revízna komisia

Predseda: Jaroslav Očkovský                              email: jaroslav.ockovsky@gmail.com          Telefón: +421 905 231 782

Členovia - Jaroslav Miklovič

                    Emil Kútny

Zväzové novinky