Komisia mládeže a školského futbalu

Predseda: Michal Konček                                       mi.koncek@gmail.com                            Telefón: +421905 329 289

Členovia - Branisav Bobkovič

                    Bernard Svetlík

Zväzové novinky