Odvolacia komisia

Predseda. Lukáš Radoský                                       email lukas.radosky@gmail.com            Telefón: +421908 125 761

Členovia - Peter Bartovič

                    Radomír Sečány

Zväzové novinky