Pokusná statická stránka widget Text

Sekretár: Emanuel Cuninka

email: trnavaobfz@gmail.com

Telefón: 0905 637 649

 

 

sídlo: ObFZ Trnava, Mestská športová hala

Rybníková 15, 917 01 Trnava

telefón: 033/55 02 950

fax: 033/55 02 950

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, č.ú.: 0048280005/0900

IBAN: SK54 0900 0000 0000 4828 0005

SWIFT: GIBASKBX

IČO: 36078557

poštová adresa: Oblastný futbalový zväz, skratka príslušnej komisie,

Mestská športová hala, Rybníková 15, 917 01 Trnava

 

úradné hodiny Matriky ObFZ:

Pondelok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Utorok: 9:00 – 12:00

Streda: 13:00 – 17:00

Štvrtok: 9:00 – 12:00

Piatok: 9:00 – 12:00

Zväzové novinky