Na pôde ObFZ Trnava sa riešil problém s budúcnosťou V. ligy Západ
30.04.2017, Emanuel Cuninka

Na pôde ObFZ Trnava sa riešil problém s budúcnosťou V. ligy Západ

TRNAVA (ObFZ Trnava/Martina Radošovská) - Aká bude budúcnosť V.ligy Západ? Dočítate sa v rozsiahlom článku.

27. apríla sa na pôde Oblastného futbalového zväzu Trnava konalo dôležité stretnutie ohľadom budúcnosti V. ligy Západ. Stretli sa zástupcovia Oblastných futbalových zväzov ako Trnavy (predseda Vladimír Hracho, sekretár Emanuel Cuninka, predseda ŠTK Marián Hafrovič), tak aj Senice (predseda Jozef Rosa, sekretár Miroslav Maca), na čele s predsedom ZsFZ Pavlom Šipošom. Okrem toho nechýbal ani predseda ŠTK ZsFZ Bohumil Toběrný a členovia komisie Tibor Révay a Pavel Horváth. Rovnako prišli aj zástupcovia všetkých klubov V. ligy Západ.

Počas dvoch hodín intenzívnych rozhovorov a vymieňania názorov, dostal priestor každý z účastníkov stretnutia. Padlo mnoho názorov, či návrhov medzi ktorými zaznela aj kritika registračného a prestupového poriadku, posunutý začiatok súťaže, či vysoký počet mužstiev v III. lige. Mnohí sa zhodli na tom, že problém vznikol v súvislosti s vytvorením V. ligy Stred a s tým následné vyčlenenie ObFZ Topoľčany, ktoré narušilo napĺňanie V. ligy Západ. Kluby nie sú spokojné s atraktivitou súťaže a najmä s malým počtom odohratých majstrovských zápasov.

image

Problém s mládežníckymi kategóriami

Okrem ústrednej témy, ako navýšiť počet mužstiev v V. lige, sa odbočilo k rovnako podstatnému problému s mládežníckymi kategóriami.  Jednou z podmienok účasti klubu v V. lige je mať aspoň dva mládežnícke celky. Túto podmienku však niektoré menšie kluby nedokážu vyriešiť ani z dlhodobého hľadiska. Pri tomto probléme padlo od účastníkov viacero návrhov k riešeniu. Medzi nimi bol nový model pre mládežnícke kategórie a to spôsobom 7+1, pričom by sa hralo na malé brány, ktorý vyslovil Miroslav Maco z Veľkých Kostolian. V takom prípade by sa mohli prihlásiť mužstvá s menším počtom hráčov, ktoré by kluby dokázali zložiť.

Ďalším zaujímavým návrhom bolo posudzovanie mesta alebo obce na základe demografického hľadiska, pričom by sa počet mládežníckych celkov určoval od počtu obyvateľov: „Je nemysliteľné, aby sa od obce s 1000 alebo 1500 obyvateľmi vyžadovali dva mládežnícke celky, ako od obce ktorá má 2500 alebo viac obyvateľov,“ vyslovil myšlienku predseda klubu OŠK Križovany nad Dudváhom Peter Záhumenský.

Pri tomto podnete sa však viacerí zhodli na tom, že práca s mládežou je dôležitá. Zástancom bol najmä predseda ObFZ Trnava Vladimír Hracho: „S mládežou sa musí pracovať, pretože ak sa bude na obciach likvidovať mládež, môže sa stať, že o päť rokov nebude mať kto hrávať ani za mužov.“ Jedným z navrhovaných riešení z radov VV ZsFZ bolo udelenie dočasnej výnimky pre postupujúce mužstvo. Klub by tak mohol fungovať len s jedným mládežníckym celkom po dobu jedného, prípadne dvoch rokov, počas ktorých však tento problém musia vyriešiť. Napriek tomu, že mládež nebola ústrednou témou stretnutia, mnohé kluby požadovali prehodnotenie tejto podmienky v súvislosti s ich pokračovaním v V. lige.

image

Kluby súhlasia so zachovaním V. ligy

Počas stretnutia dostal každý zástupca klubu slovo, aby sa vyjadril, či mužstvo bude pokračovať v V. lige Západ a za akých podmienok. Všetci zástupcovia sa zhodli na tom, že sú za zachovanie V. ligy a budú v nej pokračovať za predpokladu, že v nasledujúcej sezóne bude mať súťaž minimálne 14 účastníkov.

Podobne aj v tomto prípade odznelo množstvo návrhov, ako v súťaži navýšiť počet mužstiev. Jednou z možností je osloviť viacero mužstiev z oboch oblastí, aby sa zatraktívnila súťaž. Možnosť by bola v uvážení pokutovania mužstva pri odmietnutí postupu. Rovnako bolo spomenuté, že niektoré kluby ako Podolie (V. liga Sever) prejavili už v minulosti záujem hrať v V. lige Západ a tento prestup by im mohol byť umožnený. Okrem toho odznela aj myšlienka nového modelu pre súťaž.

Kluby vyslovili obavu, že splnenie podmienky minimálne 14-tich  účastníkov im nikto nevie garantovať. V takom prípade, by viaceré kluby prehodnotili svoje stanovisko a mužstvá prihlásili do oblastí. Preto je momentálne dôležitá spolupráca medzi klubmi a Výkonným výborom ZsFZ. Práve toto stretnutie by sa dalo považovať za prvý a dôležitý krok k úspešnému vyriešeniu tejto krízovej situácie. Zaniknutie V. ligy Západ by malo negatívny dopad nielen pre ZsFZ, ale aj oba oblastné zväzy a množstvo klubov v nižších súťažiach, ktoré s neistotou čakajú, ako by sa v takomto prípade ďalej postupovalo.

image

Rozhovor s predsedom ObFZ  Trnava Vladimírom Hrachom

 K problematike sa nám vyjadril aj predseda ObFZ Trnava a člen VV ZsFZ, Vladimír Hracho:

Zástupcovia klubov sa zhodli na zotrvaní v V. lige Západ, ale s určitými podmienkami. Tou hlavnou bol počet mužstiev, a to minimálne 14. Aké vidíte možnosti pri riešení navýšenia počtu mužstiev?

Som rád, že každý zástupca klubu v V. lige Západ vyjadril svoje podnety a všetci sa zhodli, že V. ligu treba zachovať. Ich prianie je mať v súťaži minimálne 14 mužstiev, čo sa samozrejme pokúsime zrealizovať. Závisí to však od veľa okolností, či už klubov vo vyšších súťažiach a ich posuny, a samozrejme od možností klubov, ktoré budú chcieť postúpiť. Všetko je ešte v teoretickej rovine.

Kluby taktiež popísali problémy s mládežou, ktoré všetci dobre poznáme. Padlo mnoho zaujímavých návrhov, bude sa VV ZsFZ nejakým z nich zaoberať?

Určite sa budeme zaoberať otázkou mládeže a podmienkami o zaradenie do súťaží aj na úrovni ZsFZ, tak ako to robíme v ObFZ Trnava. Všetci, až na jednu výnimku sa zhodli, že práca s mládežou je potrebná. Ak nebude mládež, tak o pár rokov nebude mať kto hrať. Samozrejme padli aj návrhy z hľadiska možností obcí a ich populácie a taktiež geografické možnosti. Všetkým sa budeme zaoberať.

Vy ste vyslovili názor, že s mládežou sa musí pracovať a vy na to budete vždy apelovať. Aký je váš názor na celú túto problematiku s mládežou?

Už som to spomenul, mládeži je potrebné sa venovať a ja si vážim každého, kto pracuje v kluboch a obzvlášť s mládežou. Je to poslanie a nie práca. Treba kluby čo najviac podporiť a snažiť sa im vytvoriť podmienky. Toto musia pochopiť aj majitelia a funkcionári klubov, ktorí nemajú možnosť pracovať s mládežou, že niekto túto prácu musí robiť, aby si následne mohli ďalší hráča angažovať. Z vychovaných hráčov potom čerpajú všetci. Každý návrh, alebo podnet je vítaný a určite sa ním budeme zaoberať.

Aký je váš celkový dojem zo stretnutia, a aké budú v súvislosti s týmto problémom prvé kroky vedúce k jeho vyriešeniu?

Atmosféra na začiatku stretnutia bola napätá, ale postupne sa to uvoľnilo a myslím si, že sme sa posunuli ďalej. Som rád, že prišli zástupcovia všetkých pozvaných klubov a chcem sa poďakovať všetkým, že sme ich mohli privítať na pôde ObFZ Trnava. Účasť bola 100%. Teraz je na nás VV ZsFZ a ŠTK ZsFZ, aby sme pripravili návrhy. Verím, že postupne prídeme k riešeniu, ktoré bude dobré pre väčšinu zainteresovaných.

Prečítané: 898x