Komisia rozhodcov
Členovia
Marek Fodor
Tajomníci
Rozhodnutia