Komisia rozhodcov
TT-KR-2017/2018-0024
Sťažnosť na výkon R v stretnutí Krakovany - Drahovce
KR sa zaoberala Vašou sťažnosťou a pochybeniami R v stretnutí Krakovany - Drahovce muži : 1. Spomínate neudelenie ŽK v prvom polčase pre HH č.6 – nakoľko ste neuviedli min. nevieme a z videozáznamu nie je zrejmé ktorý hráč má č.6 a ktorý zákrok ste mali na mysli 2. Udelenie ŽK v 57 min. za údajný faul na brankára DH č.14 – po vzhliadnutí tohto momentu sme vyhodnotili , že R správne prerušil hru za nedovolenie vrazenie do brankára hostí vo výskoku v bránkovom území /DH sa brankárovi ešte ospravedlňoval , ku kontaktu prišlo/, ale ŽK nemala byť udelená 3. Podstata Vašej sťažnosti 70 min. stretnutia udelenie len ŽK HH č.5 .... – po vzhliadnutí tohto momentu KR zistila že moment sa odohral cca v 18 02 min. druhého polčasu videozáznamu , to znamená že R nezavádzal ako vy píšete , ale správne napísal v 64 min. stretnutia . K samotnej situácií Váš kameraman pri nej nepresunul kameru smerom k akcií na zázname je vidieť že bol nariadený priestupok , ale samotný akt nie je vidieť .My sa môžeme len domnievať či bol priestupok , či mal Váš hráč loptu pod kontrolou a ako ďaleko od tejto dvojice hráčov bol ďalší HH a či mohol zastaviť prienik Vášho útočníka .Z tohto dôvodu sa nedá relevantne vyhodnotiť či R postupoval správne , alebo nesprávne . 4. Vykázanie členov realizačného týmu – po vyššie uvedenom momente je vidieť , že z lavičky náhradníkov letela fľaša na HP , tréner a ešte jeden člen z lavičky náhradníkov min. 2 metre vstúpili na HP . Rozhodca už za toto má právo a povinnosť vykázať týchto členov z lavičky náhradníkov a popísať ich nešportové správanie v zápise o stretnutí .Či použili vulgarizmy sa nedá posúdiť . 5. K správaniu R pri schádzaní z HP v polčasovej prestávke – sa nemôžeme vyjadriť nakoľko kameraman nesledoval túto situáciu . Vieme že ten kto niečo robí , robí chyby len musíme veriť , že tieto chyby sa nerobia úmyselne . Vašu žiadosť sme vyhodnotili , ako neopodstatnenú , čiže poplatok Vám nebude vrátený. S pozdravom predseda KR ObFZ Trnava F. Haršány
Rozhodnutie: TT-KR-2017/2018-0024
Klub: FK Krakovany
Dátum zaevidovania: 30.10.2017 12:27
Dátum vyriešenia: 03.11.2017 13:27
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 40 EUR 30.10.2017 12:28