Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
TT-MK-2018/2019-00045x ŽK Krakovany Stolárik (1227882)
TT-MK-2018/2019-0003Na návrh ŠTK
TT-MK-2018/2019-0002ČK 2.kolo Bestrent Cup Križovanynad/D Šuran (1220054)
TT-MK-2018/2019-0001Zmena krstného mena Boča