Matričná komisia
TT-MK-2018/2019-0002
ČK 2.kolo Bestrent Cup Križovanynad/D Šuran (1220054)
Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/2a,b,d, 9/1,2,3,4, 34/7, 17/8), M. Šuran (1220054) Križovany nad Dudváhom 1 s s. N (37/3) od 30.8.2018, DS si vykoná v najbližšom stretnutí Bestrent Cup-u.
Rozhodnutie: TT-MK-2018/2019-0002
Klub: OŠK Križovany nad Dudváhom
Dátum zaevidovania: 30.08.2018 09:16
Dátum vyriešenia: 30.08.2018 09:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 30.08.2018 09:16