Rozhodnutia
TT-STK-2019/2020-0593Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0592Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0591Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0590Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0589Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0588Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0587Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0586Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0585Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0584Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0583Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0582Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0581Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0580Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0579Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0578Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0577Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0576Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0575Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0574Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0573Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0572Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0571Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0570Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0569Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0568Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0567Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0566Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0565Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0564Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0563Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0562Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0561Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0560Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0559Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0558Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0557Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0556Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0555Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0554Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0553Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0552Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0551Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0550Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0549Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0548Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0547Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0546Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0545Štartovné na súťažný ročník 2020-2021
TT-STK-2019/2020-0544Štartovné na súťažný ročník 2020-2021