Športovo-technická komisia
TT-STK-2018/2019-0389
Vyjadrenie Nikolič
ŠTK berie na vedomie vyjadrenie rozhodcu Nikoliča a odstupuje ho Odvolacej komisii.
Rozhodnutie: TT-STK-2018/2019-0389
Dátum zaevidovania: 14.11.2018 11:56
Dátum vyriešenia: 14.11.2018 11:56
Stav: Vyriešené