Športovo-technická komisia
TT-STK-2018/2019-0390
11. kolo Chtelnica – Dubovany
Na základe podaného odvolania TJ Chtelnica voči rozhodnutiu ŠTK o kontumácii výsledku stretnutia v prospech OŠK Dubovany a následnom potvrdení svojho rozhodnutia odstúpila ŠTK v zmysle čl. 87 SPF odvolanie TJ Chtelnica odvolacej komisii. ŠTK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie prijaté uznesením č. Odv/2/2018 a ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý v stretnutí. V súlade s čl. 88/2 SPF, ŠTK žiada Ekonomický úsek vrátiť TJ Chtelnica poplatok za prerokovanie odvolania v sume 50 €.
Rozhodnutie: TT-STK-2018/2019-0390
Dátum zaevidovania: 28.11.2018 18:24
Stav: Nové