Disciplinárna komisia
TT-DK-2018/2019-0226
Na návrh ŠTK
Disciplinárne sankcie: FO AŠK Slávia Trnava /žiaci/ RP 5 €, pokarhanie (9/1b) na návrh ŠTK. Stretnutie ŠK Modranka – AŠK Slávia Trnava odstúpené na doriešenie ŠTK
Rozhodnutie: TT-DK-2018/2019-0226
Klub: FK AŠK SLÁVIA Trnava
Dátum zaevidovania: 07.11.2018 11:05
Dátum vyriešenia: 07.11.2018 11:06
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 5 EUR 07.11.2018 11:05
POKUTY