Disciplinárna komisia
TT-DK-2018/2019-0227
Na návrh ŠTK
Disciplinárne sankcie: FO Veľké Kostoľany (prípravka) 5 €, pokarhanie (9/1b, 11/1,2,3) na návrh ŠTK
Rozhodnutie: TT-DK-2018/2019-0227
Klub: TJ Družstevník Veľké Kostoľany
Dátum zaevidovania: 07.11.2018 11:07
Dátum vyriešenia: 07.11.2018 11:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 5 EUR 07.11.2018 11:07
POKUTY