Komisia mládeže a školského futbalu

Predseda:    Bernard Svetlík            tel. č.  +421 905 983572

Člen - Michal Konček

Člen - Jozef Kováč

Člen - Marek Vavro